Polityka prywatności i zasady korzystania ze sklepu.

Polityka prywatności i zasady korzystania ze sklepu.

Polityka Prywatności Oddział Gdański PTTK

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zgodnie z nowymi i dotychczas obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane osobowe przetwarzamy z naszej strony internetowej?

Wszystkie dane, które użytkownik w naszym serwisie internetowym pozostawi lub udostępni. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić poprzez:

 • wypełnienie formularzy: umówienia się, zapytania inne, zakupu w sklepie internetowym użytkownik przekazuje dane takie jak: imię nazwisko, miasto, telefon; podanie adresu e-mail.
 • zapytanie skierowane poprzez adres e-mail, użytkownik przekazuje adres e-mail i decyduje jakie inne dane pozostawi,
 • telefonicznie, w przypadku gdy użytkownik oczekuje naszego ponownego kontaktu, od użytkownika zależy jakie pozostawi dane,

Podanie pełnych danych osobowych będzie konieczne w przypadku rejestracji (podjęcia kursu), w celu realizacji ewentualnych zamówień, może być także niezbędne w celu skorzystania z niektórych promocji czy rabatów.

Dane osobowe takie adresy IP są zbierane również przez pliki cookies w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.

Kto jest administratorem danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo kontaktować się z administratorem danych osobowych:

 1. Długa 45 ; 80-827 GDAŃSK

tel. 512 416 032 tel./ fax: (58) 301-60-96 e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – jest obecny prezes koła PTTK o. Gdańsk.

Mailing marketingowy

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali swoją chęć uczestnictwa w naszych szkoleniach i podali prawdziwy adres mailowy oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, korzystamy z prawa do wysyłania wiadomości e-mailowych. E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane ale związane z pozostałą działalnością ststutową. Może też zawierać treść przygotowaną przez naszych Partnerów, jeśli wymaga tego organizacja wydarzenia bądź jego właściwa obsługa. Każda taka przesyłka zawiera także link, umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania mailingu marketingowego, bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego u nas konta.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika i okres przetwarzania?

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

 • wstąpienie do organizacji, przygotowanie umowy (czynności wstępne), zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a użytkownikiem, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług; art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik; do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,
 • pomiary statystyczne marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 • marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich; Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda; do czasu wycofania zgody.

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członka Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu użytkownika lub pracy użytkownika albo miejsce domniemanego naruszenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody.

Czy istnieje obowiązek przekazania danych?

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nieprzekazanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie na rzecz użytkownika.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to warunkowane inną podstawą prawną.

W jaki sposób są chronione dane osobowe?

Formularz wypełniany przez użytkownika na stronie https://www.sklep.pttkgdansk.pl.pl/ a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszego portalu jest zabezpieczony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator zapewnia bieżącą aktualizację systemu operacyjnego i programu antywirusowego.

Nie gwarantujemy jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od działania użytkownika, w tym celu zalecamy:

– niepozostawianie otwartego komputera, telefonu, tabletu, itp. w miejscu narażonym na dostęp osób trzecich,

– przechowywanie wszelkich haseł do kont w bezpiecznym miejscu,

– nie ujawnianie haseł osobom trzecim,

– w przypadku wykorzystania hasła w sposób nieuprawniony lub innego zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych, należy natychmiast powiadomić Administratora danych o takiej sytuacji.

Polityka cookies

Serwis sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, w tym marketingowych, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników, ułatwienia nawigacji po stronach oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

– Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

– Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

 Polityka prywatności sklepu PTTK Odziału Gdańskiego

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Użytkowanie plików cookies.

Od dnia 22.03.2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.). Wprowadzane modyfikacje dotyczącą również kwestii tzw. plików cookies (z ang. “ciasteczka”). Są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, które są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy czy czasu przeglądania stron).

Zgodnie art. 173 oraz art. 174 w/w Ustawy przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej jest dozwolone pod warunkiem:

 • poinformowania użytkownika końcowego w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji,
 • wyrażeniu przez użytkownika zgody na tego typu działania.

Cookie dotyczące sklepu: (klient)

 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane produkty,
 • oddanie głosu w ankiecie.

Cookie dotyczące panelu administracyjnego: (obsługa sklepu)

 • informacje na temat sesji,
 • możliwość przeglądania przez administratora sklepu podczas jego wyłączenia dla klientów,
 • podgląd stylów graficznych,
 • integracja z allegro – kontrola pobierania kategorii.

Użytkowanie sklepu przez klienta oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@pttk-gdansk.pl bądź telefonicznie pod numerem (58) 301-60-96